ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính khối lượng kẽm đã phản ứng ?

Ngâm 1 Lá kẽm trong dung 32 game dung dịch CuS04 10% cho tới khi kẽm không thể tan được nữa.

A ) viết PTHH , Phản ứng trên thuộc lại phản ứng gì ?

B ) tính khối lượng kẽm đã phản ứng ?

2 Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dd HCL dư thu được 2,24 lít khí ( đktc )

a ) viết pt phản ứng xảy ra

b ) tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

C ) phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCL 2M đủ để hòa tan 4,4 gam hỗn hợp trên

3 Nung nóng 14,7 gam hồn hợp Fe(OH)3 và NaOH đến khối lượng không đổi . Sau phản ứng , thấy thu được 8 gam chất rắn A không tan trong nước

A ) viết phương trình . Xác định chất rắn A ?

b ) tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu.

C ) trung hòa lượng bazo có trong hỗn hợp trên bằng 200ml dung dịch HCL . tính nồng độ mol dung dịch HCL đã dùng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 2Fe(OH)3\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)Fe2O3+3H2O

  -Chất rắn không tan trong nước là Fe2O3

  \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{8}{160}=0,05mol\)

  \(n_{Fe\left(OH\right)_3}=2n_{Fe_2O_3}=2.0,05=0,1mol\)

  \(m_{Fe\left(OH\right)_3}=0,1.107=10,7gam\)

  \(m_{NaOH}=14,7-10,7=4gam\rightarrow n_{NaOH}=\dfrac{4}{40}=0,1mol\)

  %Fe(OH)3=\(\dfrac{10,7}{14,7}.100\approx72,8\%\)

  %NaOH=100%-72,8%=27,2%

  NaOH+HCl\(\rightarrow\)NaCl+H2O

  \(n_{HCl}=n_{NaOH}=0,1mol\)

  \(C_{M_{NaOH}}=\dfrac{n}{v}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5M\)

    bởi Tường Quách 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1