Nếu thay đổi CO bằng khí H2 thì thể tích khí H2 cần dùng là bao nhiêu?

bởi Lê Tấn Vũ 27/04/2019

Để thử hoàn toàn 24g hỗn hợp Fe2O3 và CuO cần dùng 8,96 lít khí CO ở đktc.Tính thành phần phần trăm về khối lượng xuất mỗi axit trong hỗn hợp ban đầu.Thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong chất rắn thu được sau pư

nếu thấy đổi CO bằng khí H2 thì thể tích khí H2 cần dùng là bao nhiêu?

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4mol\)

  \(Fe_2O_3+3CO\rightarrow2Fe+3CO_2\)

  \(CuO+CO\rightarrow Cu+CO_2\)

  - Gọi số mol Fe2O3 là x và số mol CuO là y. Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}160x+80y=24\\3x+y=0,4\end{matrix}\right.\)

  Giải ra: x=0,1 và y=0,1

  \(\%_{Fe_2O_3}=\dfrac{0,1.160.100}{24}\approx66,7\%\)

  %CuO\(\approx\)33,3%

  \(n_{Fe}=2n_{Fe_2O_3}=0,2mol\)

  \(n_{Cu}=n_{CuO}=0,1mol\)

  \(\%Fe=\dfrac{0,2.56.100}{0,2.56.+0,1.64}\approx63,6\%\)

  \(\%Cu\approx36,4\%\)

  - Khi thay CO bằng H2 thì số mol H2 cũng là 0,4 mol nên thể tích H2 ở đktc vẫn là 8,96 lít

  bởi Nhật Minh 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Lê Tín

  FexOy+CO------->?????

 • nguyen bao anh

  FexOy + CO -------> ?????????

 • Nguyen Ngoc

  Bài 1:Hòa tan 10 gam CuO trong dd axit H2SO4 24,5%vừa đủ, làm lạnh dd này xuống nhiệt độ thấp thấy tách ra 15,625 gam tinh thể T, phần dd bão hòa lúc này có C% =24,54%

  Bài 2:Cho 38,2gam hỗn hợp 2 muối cacbonat tác dụng với dd HCl dư thu được 6,72 lít khí. Tính khối lượng muối thu được

 • Nguyễn Trung Thành

  Các bn giải dùm mk bài này vs ạ!!

  *Nêu hiện tượng quan sát đc và vt PTHH xảy ra,ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

  1.Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)

  2.Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  3.Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc

  4.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  5.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2CO3

  6.Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chứa dd NaOH có để sắn 1 mấu giấy quỳ tím

  7.Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

  8.Cho dd NaOH từ từ vào ống nghiệm chứa dd CuSO4,sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ.

  9.Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl.

  10.Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl.

  11.Đốt nóng đỏ 1 đoạn dây sắt cho vào bình chứa khí oxi.

  12.Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

  13.Cho Na(r) vào cốc nc có pha phenolphtalein.

  14.Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn.

  15.Đun nóng ống nghiệm chứa CuSO4.

 • Nguyễn Trà Long

  Cho hỗn hợp Al và Fe td với dung dịch chứa agno3 và cu(no3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí ba vày lên. Xác định thành phần của B và D. Viết phương trình phản ứng

 • Tra xanh

  FeCl3 ----> Fe2(CO3)3

 • Nguyễn Hiền

  Cho 8,8 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng với dd hcl 7,3% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 4,48l khí hidro (ở đktc).

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  c) Tính nồng độ C% của các chất có trong dd sau phản ứng

 • khanh nguyen

  1)cho m gam hỗn hợp bột Mg và Cu phản ứng với dung dịch HCl dư phản ứng xong thu đc 8,96 lít khí ở (đktc) và còn lại 3,2 g chất rắn không tan. Giá trị của m là:

  2) để hoà tan hết hỗn hợp Al,Fe và Mg phải dùng hết 200ml dd HCl 0,35M . Phản ứng xong thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V

  3)Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc , mỗi cốc đựng 100ml dd HCl 1M

  - Cho vào cốc 1: 20g CaCO3

  - Cho vào cốc 2: 20g BaCO3

  Sau khi phản ứng kết thúc thấy gì ?

  4) Trộn 200ml dd HCl 0,5M và 400ml dd Ba(OH)2 0,05M thu được dd A .Thêm m gam Al vào thì vừa đủ tan hết. Vậy m có giá trị

  5) Trộn 1 gam NaOH với dd có 1 gam H2SO4 thu được dd A có pH

 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 16,6 g hỗn hợp Al,Fe tác dụng với dd HCl dư, thu được 11,2 lit khí H2 ở đktc. tính thể tích khí H2 (đktc) thu được nếu cho 41,5 g hỗn hợp 2 kim loại nói trên tác dụng với dung dịch NaOH dư

 • Thiên Mai

  Ngâm 1 Lá kẽm trong dung 32 game dung dịch CuS04 10% cho tới khi kẽm không thể tan được nữa.

  A ) viết PTHH , Phản ứng trên thuộc lại phản ứng gì ?

  B ) tính khối lượng kẽm đã phản ứng ?

  2 Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dd HCL dư thu được 2,24 lít khí ( đktc )

  a ) viết pt phản ứng xảy ra

  b ) tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

  C ) phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCL 2M đủ để hòa tan 4,4 gam hỗn hợp trên

  3 Nung nóng 14,7 gam hồn hợp Fe(OH)3 và NaOH đến khối lượng không đổi . Sau phản ứng , thấy thu được 8 gam chất rắn A không tan trong nước

  A ) viết phương trình . Xác định chất rắn A ?

  b ) tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu.

  C ) trung hòa lượng bazo có trong hỗn hợp trên bằng 200ml dung dịch HCL . tính nồng độ mol dung dịch HCL đã dùng