RANDOM
VIDEO

Cho 15,9 (g) Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 9,8% thu được chất khí A và dung dịch B.

a) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng.

b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch B.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Phương trình hóa học:

  Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

  0,15mol   0,15mol         0,15mol  0,15mol

  \({{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_{\rm{2}}}{\rm{C}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}}} = \frac{{\rm{m}}}{{\rm{M}}} = \frac{{{\rm{15,9}}}}{{{\rm{106}}}} = {\rm{0,15mol}}\)

  \({{\rm{m}}_{{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}}} = {\rm{n}}{\rm{.M}} = {\rm{0,15}}{\rm{.98}} = {\rm{14,7g}}\)

  \({{\rm{m}}_{{\rm{dd}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}}} = \frac{{{{\rm{m}}_{{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}}}{\rm{.100\% }}}}{{{\rm{C\% }}}} = \frac{{{\rm{14,7}}{\rm{.100}}}}{{{\rm{9,8}}}} = {\rm{150g}}\)

  Dung dịch B là dung dịch Na2SO4

  \({{\rm{m}}_{{\rm{dd}}\,{\rm{N}}{{\rm{a}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}}} = {{\rm{m}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_{\rm{2}}}{\rm{C}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{dd}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}}} - {{\rm{m}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}}} = {\rm{15,9}} + {\rm{150}} - {\rm{0,15}}{\rm{.44}} = {\rm{159,3g}}\)

  \({\rm{C}}{{\rm{\% }}_{\left( {{\rm{N}}{{\rm{a}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}} \right)}} = \frac{{{{\rm{m}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}}}{\rm{.100\% }}}}{{{{\rm{m}}_{{\rm{dd}}\,{\rm{N}}{{\rm{a}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}}}}} = \frac{{\left( {{\rm{0,15}}{\rm{.142}}} \right){\rm{.100\% }}}}{{{\rm{159,3}}}} = {\rm{13,37\% }}\)

   

    bởi Anh Nguyễn 19/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)