RANDOM
VIDEO

Cho 67,2 (g) MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 25% thu được dung dịch A và khí B. Dẫn toàn bộ khí B qua ống nghiệm có chứa dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được rắn C.

1) Viết phương trình hóa học.

2) Tính thể tích khí B sinh ra (đktc) và khối lượng dung dịch HCl tham gia phản ứng.

3) Tính nồng độ % các chất trong dung dịch A.

4) Tính khối lượng chất rắn C.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) Phương trình hóa học:   

  MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

  0,8mol    1,6mol     0,8mol  0,8mol

  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

  0,8mol                   0,8mol 

  2) \({{\rm{n}}_{{\rm{MgC}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}}} = \frac{{\rm{m}}}{{\rm{M}}} = \frac{{{\rm{67,2}}}}{{{\rm{84}}}} = {\rm{0,8mol}}\)

  \({{\rm{V}}_{\rm{B}}} = {{\rm{V}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}}} = {\rm{n}}{\rm{.22,4}} = {\rm{0,8}}{\rm{.22,4}} = {\rm{17,92}}\)

  \({{\rm{m}}_{{\rm{HCl}}\left( {{\rm{ct}}} \right)}} = {\rm{n}}{\rm{.M}} = {\rm{1,6}}{\rm{.36,5}} = {\rm{58,4g}}\)

  \({{\rm{m}}_{{\rm{ddHCl}}}} = \frac{{{{\rm{m}}_{{\rm{HCl}}\left( {{\rm{ct}}} \right)}}{\rm{.100\% }}}}{{{\rm{C\% }}}} = \frac{{{\rm{58,4}}{\rm{.100}}}}{{{\rm{25}}}} = {\rm{233,6g}}\)

  3) Dung dịch A là dung dịch MgCl2

  \({{\rm{m}}_{{\rm{ddA}}}} = {{\rm{m}}_{{\rm{MgC}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{ddHCl}}}} - {{\rm{m}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}}} = {\rm{67,2}} + {\rm{233,6}} - {\rm{0,8}}{\rm{.44}} = {\rm{265,6g}}\)

  \({\rm{C}}{{\rm{\% }}_{\left( {{\rm{MgC}}{{\rm{l}}_{\rm{2}}}} \right)}} = \frac{{{{\rm{m}}_{{\rm{MgC}}{{\rm{l}}_{\rm{2}}}}}{\rm{.100\% }}}}{{{{\rm{m}}_{{\rm{ddA}}}}}} = \frac{{\left( {{\rm{0,8}}{\rm{.95}}} \right){\rm{.100\% }}}}{{{\rm{265,6}}}} = {\rm{28,61\% }}\)

  4) \({{\rm{m}}_{\rm{C}}} = {{\rm{m}}_{{\rm{BaC}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}}} = {\rm{n}}{\rm{.M}} = {\rm{0,8}}{\rm{.197}} = {\rm{157,6g}}\)

    bởi sap sua 19/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)