YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch CuCl2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây? 

  • A. H2SO4 ; NaOH;Fe;AgNO3
  • B. Pb;Fe(OH)2;Pb(NO3)2; Zn
  • C. Al; Mg; Fe; K
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nhận thấy đáp án C chứa toàn kim loại hoạt động mạnh hơn Cu nên dễ dàng đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA