YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 4 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch axit sunfuric loãng.Thể tích khí thu được là 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng của Mg và MgO trong hỗn hợp lần lượt là:

  • A. . 2,2 và 1,8 gam
  • B. 2,4 và 1,6 gam
  • C. 1,2 và 2,8 gam
  • D. 1,8 và 1,2 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol khí H2 là: n = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

  Khí sinh ra do phản ứng:

  Mg + H2SO→ MgSO4  + H2

  1 mol                                  1 mol

  0,1 mol  ←                       0,1 mol

  Khối lượng của Mg là m = n.M = 0,1 . 24 = 2,4 gam

  Khối lượng của MgO là 4 - 2,4 = 1,6 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14305

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF