YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?  

  • A. FeCl3; MgO;  CuO;  HNO3
  • B. H2SO4;  SO2; CO2;  FeCl2
  • C. HNO3, HCl, CuSO4,KNO3
  • D. Al;MgO; H3PO4; BaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

  (Khi tác dụng với SO2, CO2 tùy vào tỉ lệ phản ứng mà tạo muối trung hòa hay muối axit)

  2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O (Tỉ lệ n NaOH : n CO2 = 2 : 1)

  NaOH + CO2 → NaHCO3 (Tỉ lệ n NaOH : n CO2 = 1 : 1)

  Tương tự với SO2

  2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O (Tỉ lệ n NaOH : n SO2 = 2 : 1)

  NaOH + SO2 → NaHSO3 (Tỉ lệ n NaOH : n SO2 = 1 : 1)

  2NaOH + FeCl2 → 2NaCl  + Fe(OH)2

   

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON