YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?  

  • A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2
  • B. NaOH; CuO, Ag, Zn
  • C. Mg(OH)2, CaO, K2SO3, NaCl
  • D. Al, Al2O3, Fe(OH)2; BaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

  Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

  Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O

  BaCl2 + H2SO→ BaSO4 + 2HCl

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>