YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bạc dạng bột có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Bằng phương pháp hóa học có thể dùng chất nào sau đây để tinh chế bột bạc tinh khiết? 

  • A. Dung dịch Cu(NO3)2
  • B. Dung dịch Al(NO3)3
  • C. Dung dịch AgNO3
  • D. Dung dịch Mg(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cùng kim loại sẽ không xảy ra phản ứng ⇒ Loại A, B ra vì Cu, Al sẽ không phản ứng và ta không thu được bạc tinh khiết.

  Đáp án D là dung dịch muối Mg(NO3)2. Kim loại Mg hoạt động mạnh hơn cả Ag, Cu, Al nên Mg(NO3)2 không có phản ứng nào hết

  Đáp án chính xác là C. Dùng AgNO3

  Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

  Al + 3AgNO3 →  Al(NO3)3  + 3Ag

  Như vậy ta còn làm tăng lượng Ag nữa. Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON