Xác định A biết đốt cháy 4,6g A thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O?

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 02/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam 1 hỗn hợp chất A gòm C, H, O. Thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O . Tỉ khối hơi của A so với H2 là 25. Xác định công thức hóa học.

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Theo đề bài, ta có:\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=\dfrac{8,8}{44}=0,2\left(mol\right)\\n_{H2O}=\dfrac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_C=0,2\left(mol\right)\\n_H=0,3.2=0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_C+m_H=12.0,2+1.0,6=3\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_O=4,6-3=1,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_O=\dfrac{1,6}{16}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow0,2:0,6:0,1=2:6:1\)

  Vậy CTHH là C2H6O..........

  bởi Diệu Linhh 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan