ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 90 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 7 trang 90 SGK Hóa học 12 nâng cao

Cho biết các monome dùng để điều chế các polime sau:

a) (-CH2-CCl2-CH2-CCl2-)n

b) (-CH2-CHCl-CH2-CH(C6H5)-)n

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 90 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1