YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 73 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 73 sách GK Hóa lớp 12

Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Số mắt xích của poli(hexametylen adipamit) là:

n = \(\frac{30000 }{227}\) = 132 (mắt xích)

Số mắt xích của cao su tự nhiên là:

n = \(\frac{105000 }{68}\) = 1544 (mắt xích).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 73 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF