ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 14.14 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài tập 14.14 trang 32 SBT Hóa học 12

Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết benzoyl peoxit) vào 1,0 lít dung dịch brom 0,15M ; sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra 6,35 g iot.

a) Viết phương trình hóá học của các phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trùng hợp stiren.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.14

 
 

a) Các phương trình hoá học :

nCH-(C6H5)=CH2 →(-CH-(C6H5)-CH2-)n

C6H5 - CH = CH2 + Br2 → C6H5 -CHBr-CH2Br

2KI + Br2 → I2 + 2KBr

b) Số mol Br2 tham gia 2 phản ứng là 0,15 mol.

Số mol Br2 tác dụng với KI = số mol I2 = 6,35/254 = 0,025 mol

Số mol Br2 tác dụng với stiren = 0,15 - 0,025 = 0,125 (mol).

Khối lượng sitren không trùng hợp = 0,125.104 = 13 (g).

Khối lượng stiren đã trùng hợp = 65 -13 = 52 (g).

Hiệu suất trùng hơp = 52/65 .100% = 80%.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.14 trang 32 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)