YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.6 trang 31 SBT Hóa học 12

Bài tập 14.6 trang 31 SBT Hóa học 12

Poli(metyl metacrylat) có công thức cấu tạo là 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.6

nCH2=C(CH3)(COOCH3) →(−CH2−C(CH3)(COOCH3)−)n

   metylmetacrylat        →     Poli(metylmetacrylat)

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.6 trang 31 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF