YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 73 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 73 sách GK Hóa lớp 12

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua - S-S-? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Gọi số mắt xích isopren có chứa một cầu disunfua là n.

Ta có:

 \(\frac{64.100}{68n+64-2} = 2 \ \Rightarrow n = 46\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 73 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON