YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.11 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài tập 14.11 trang 32 SBT Hóa học 12

Cao su sống (hay cao su thô) là?

A. Cao su thiên nhiên    

B. Cao su chưa lưu hóa

C. Cao su tổng hợp    

D. cao su lưu hóa

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.11

Cao su sống (hay cao su thô) là cao su chưa lưu hóa

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.11 trang 32 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF