YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.2 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài tập 14.2 trang 30 SBT Hóa học 12

Tơ nilon-6,6 thuộc loại

A. tơ nhân tạo.    

B. tơ bán tổng hợp.

C. tơ thiên nhiên.    

D. tơ tổng hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.2

Tơ hóa học: gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan,..) và tơ bán tổng hợp (visco, xenlulozo axetat)

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.2 trang 30 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF