YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 99 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 99 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ metan điều chế ra: vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitrin (vinyl xianua, CH2=CH−CN) và metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3).

b) Hãy nêu một thí dụ (có viết phương trình phản ứng) để chứng tở rằng có thể đi từ etilen điều chế các monome trên với giá thành thấp hơn. Giải thích?

c) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mỗi monone ở trên và gọi tên polime tạo thành.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

Từ metan điều chế:

* Vinyl clorua

2CH4 (làm lạnh nhanh, 1500oC) → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → CH2=CHCl

* Vinyl axetat

2CH4 (làm lạnh nhanh, 1500oC) → C2H2 + 3H2

C2H2 + H2O → CH3-CHO  (mt: H2SO4, 80oC)

CH3-CHO + 1/2O2 → CH3COOH (mt: Mn+)

CH3COOH + C2H2 → CH2=CH-OCO-CH3

* Vinyl xianua

2CH4 (làm lạnh nhanh, 1500oC) → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCN → CH2=CH-CN

* Metyl acrylat

CH2=CH-CN + 2H2O (as) → CH2-CH-COOH + NH3

CH4 + Cl2 (as) → CH3Cl + HCl 

CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

CH2=CH-COOH + CH3OH → CH2=CH-COOCH3 + H2O  (mt: H2SO4, to)

Câu c:

Trùng hợp các monome

nCH2=CHCl (xt, to, p) → (-CH2=CHCl-)n

                                      PVC poli (vinyl clorua)

nCH2=CH-OOCCH3 (xt, to, p) → (-CH2-CH(OCOCH3-CH-)n

                                                PVA poli (vinyl axetat)

nCH2=CHCN (xt, to, p) → (-CH2=CHCN-)n

                                     poli (vinyl xianua)

nCH2=CH-COOCH3 (xt, to, p) → (-CH2-CH(COOCH3)-)n

                                             poli (metyl acrilat)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 99 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON