YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.15 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài tập 14.15 trang 32 SBT Hóa học 12

Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CCl4) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren trong loại cao su nói trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.15

Cao su buna-S : ... - CH2 - CH = CH - CH2 –CH(-C6H5)-CH2-..

Giả sử cứ n mắt xích butađien thì có m mắt xích stiren.

Như vậy : (54n + 104m) gam cao su kết hợp với 160n g brom. Mặt khác, theo đầu bài:

1,05 g cao su kết hợp với 0,80 g brom.

\(\frac{{54n + 104m}}{{1,05}} = \frac{{160n}}{{0,8}} \to \frac{n}{m} = \frac{2}{3}\)

Vậy tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren là 2 : 3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.15 trang 32 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF