YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 95 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 95 sách GK Hóa lớp 12

Trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vỏ tàu được bảo vệ? Giải thích?

– Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh kẽm.

– Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh đồng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Vỏ tàu thép (Fe) được nối với thanh Zn thì vỏ tàu được bảo vệ vì tính khử Zn > Fe.

Fe-Zn tạo thành cặp pin điện hóa trong đó Zn bị ăn mòn còn lại Fe được bảo vệ.

⇒ Trường hợp vỏ tàu bằng thép được nối với thanh kẽm được bảo vệ.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 95 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON