YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 95 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 95 sách GK Hóa lớp 12

Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

A. Sắt bị ăn mòn.

B. Đồng bị ăn mòn.

C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn.

D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Khi đề cho cặp pin điện hóa thì trong 2 kim loại đó, kim loại nào mạnh hơn thì kim loại đó bị ăn mòn.

Ở bài 6 này cũng vậy. Đề thấy xuất hiện Fe - Cu. Fe mạnh hơn Cu ⇒ Fe bị ăn mòn

⇒ Đáp án đúng: A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 95 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON