YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.10 trang 44 SBT Hóa học 12

Bài tập 20.10 trang 44 SBT Hóa học 12

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học ?

A. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều.

B. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học.

C. Về bản chất, ăn mòn hoã học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá.

D. Ản mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20.10

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.10 trang 44 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF