YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 95 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 95 sách GK Hóa lớp 12

Cho lá sắt vào:

a) Dung dịch H2SO4 loãng.

b) dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

Cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, thấy khí thoát ra và bọt khí bám trên bề mặt thanh sắt; bọt khí bám trên bề mặt thanh sắt tăng dần làm giảm diện tích tiếp xúc giữa thanh sắt với dung dịch H2SO4 do đó khí thoát ra giảm dần và ngừng hẳn.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Câu b:

Khi cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4, đầu tiên xảy ra phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu tạo thành bám trên bề mặt thanh sắt được nhúng trong dung dịch H2SOloãng nên xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học.

Ở điện cực âm, Fe bị ăn mòn theo phản ứng:  Fe → Fe2+ + 2e

Ở điện cực dương, ion H+ của dung dịch H2SO4 nhận electron:  2H+ + 2e → H2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 95 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON