ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 20 Sự ăn mòn kim loại

Bài Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 20 Sự ăn mòn kim loại xoay quanh hai dạng chủ yếu là Ăn mòn hóa họcĂn mòn điện hóa. Mời các em làm các bài tập để củng cố và khắc sâu kiến thức đã học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. Không phát sinh dòng điện.
  • B. Có phát sinh dòng điện
  • C. Tốc độ ăn mòn phụ thuộc vào nhiệt độ
  • D. Tốc độ ăn mòn không phụ thuộc vào nhiệt độ.
  • A. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa.
  • B. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp cách li kim loại với môi trường.
  • C. Vỏ tàu được chắc hơn.
  • D. Chống ăn mòn bằng cách dùng chất chống ăn mòn.
   
   
  • A. O2
  • B. CO2
  • C. N2
  • D. H2O
  • A. Thiếc
  • B. Sắt
  • C. Cả hai đều bị ăn mòn như nhau
  • D. Không kim loại nào bị ăn mòn
  • A. Be
  • B. Mg
  • C. Ba
  • D. Ca
 • Câu 6:

  Cho các phát biểu sau đây về ăn mòn hoá học :

  (1) Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện một chiều.

  (2) Kim loại tinh khiết không bị ăn mòn hoá học.

  (3) Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá.

  (4) Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá-khử.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 7:

  Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá ?

  • A. Thép bị gỉ trong không khí ẩm.
  • B. Nhôm bị thụ động hoá trong HNO3 đặc nguội,
  • C. Zn bị phá huỷ trong khí Cl2.
  • D. Na cháy trong không khí ẩm.
 • Câu 8:

  Nhúng đồng thời một thanh kẽm và một thanh sắt vào dung dịch H2SO4, nối hai thanh kim loại bằng dây dẫn.

  Dự đoán hiện tượng xảy ra như sau ;

  (1) Hiđro thoát ra từ 2 thanh kim loại, khí từ thanh kẽm thoát ra mạnh hơn.

  (2) Dòng điện phát sinh có chiều đi từ thanh sắt sang thanh kẽm.

  (3) Khối lượng thanh kẽm giảm xuống.

  (4) Nồng độ Fe2+ trong dung dịch tăng lên.

  Trong các hiện tượng trên, số hiện tượng được mô tả đúng là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 9:

  Một đồng xu bảng đồng rơi trên một miếng thép. Sau một thới gian có thể quan sát được hiện tượng nào sau đây?

  • A. Trên miếng thép xuất hiện lớp gỉ màu nâu đỏ.
  • B. Trên miếng thép xuất hiện lớp gỉ màu xanh lam.
  • C. Trên miếng thép xuất hiện lớp gỉ màu đen.
  • D. Trên miếng thép xuất hiện lớp gỉ màu trắng xanh.
 • Câu 10:

  Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn

  • A. Kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hoá
  • B. Sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá
  • C. Kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá
  • D. Sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hoá.
 • Câu 11:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (1): Nối một thanh Zn với một thanh Fe rồi để trong không khí ẩm.

  (2): Thả một viên Fe vào dung dịch CuSO4

  (3): Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời ZnSO4 và H2SOloãng.

  (4): Thả một viên Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.

  (5): Thả một viên Fe vào dung dịch đồng thời CuSO4 và H2SOloãng.

  Trong các thí nghiệm trên những thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hoá học là:

  • A. (1), (2), (3), (4) và (5)
  • B. (1) và (3)
  • C. (2) và (5)
  • D. (3) và (5)
 • Câu 12:

  Câu nào đúng trong các câu sau khi nói về ăn mòn điện hóa xảy ra:

  • A. Sự oxi hóa ở cực dương
  • B. Sự oxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm
  • C. Sự khử ở cực âm
  • D. Sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương
 • Câu 13:

  Sắt không bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với kim loại nào sau đây trong không khí

  • A. Sn    
  • B. Zn
  • C. Ni   
  • D. Pb
 • Câu 14:

  Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là :

  • A. Sự ăn mòn hóa học.
  • B. Sự ăn mòn kim loại.
  • C. Sự ăn mòn điện hóa.
  • D. Sự khử kim loại.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1