YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 177 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 177 sách GK Hóa lớp 12

Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4, Na2S,Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch:

A. Na2CO3, Na2S, Na2SO3.

B. Na2CO3, Na2S

C. Na2S, Na2CO3, Na3PO4

D. Na2SO4 Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch Na2CO3, Na2S, Na2SO3.

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 177 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON