ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41.5 trang 96 SBT Hóa học 12

Bài tập 41.5 trang 96 SBT Hóa học 12

Để khử khí H2S trong phòng thí nghiệm có thể dùng chất nào ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.5

 
 

Dùng dung dịch NH3 hoặc khí NH3 dư.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.5 trang 96 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1