YOMEDIA
UREKA

Bài tập 41.5 trang 96 SBT Hóa học 12

Bài tập 41.5 trang 96 SBT Hóa học 12

Để khử khí H2S trong phòng thí nghiệm có thể dùng chất nào ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.5

Dùng dung dịch NH3 hoặc khí NH3 dư.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.5 trang 96 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON