YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 177 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 177 sách GK Hóa lớp 12

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không? Tại sao?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Không thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 vì đều tạo ra kết tủa trắng CaCO3, CaSOcác kết tủa này đều tan trong các axit mạnh. Như vậy với thuốc thử là nước vôi trong Ca(OH)2 thì sẽ cho hiện tượng giống nhau nên không thể nhận biết được.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 177 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON