YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 239 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 239 SGK Hóa học 12 nâng cao

Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để phân biệt hai khí COvà SO2 được không? Tại sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Không thể dùng Ca(OH)2 để phân biệt CO2 và SO2 do chúng đều là oxit axit. đều tạo kết tủa màu trắng với Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 239 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON