YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 239 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 239 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt các cặp chất sau đây.

a) FeS và FeCO3.

b) Na2SO4 và Na2SO3.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a: Phân biệt FeS và FeCO3

Thuốc thử là dung dịch HCl và giấy trắng tẩm Pb(NO3)2

Nhỏ dung dịch HCl vào hai chất, đặt trên miệng hai ổng nghiệm hai bằng giấy trắng tẩm dung dịch Pb(NO3)2

  • Nếu là FeS bằng giấy hóa đen:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S\(^{\uparrow}\)

H2S + Pb(NO3)3 → PbS\(^{\downarrow}\)đen + 2HNO3

  • Nếu là FeCO3 bằng giấy không chuyển màu

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

Câu b: Phân biệt Na2SO4 và Na2SO3:

Na2SO3 làm mất màu dung dịch brom còn Na2SO4 thì không

Na2SO3 + Br2 (nâu đỏ) + H2O → Na2SO4 + 2HBr (không màu)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 239 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON