YOMEDIA
UREKA

Bài tập 41.1 trang 96 SBT Hóa học 12

Bài tập 41.1 trang 96 SBT Hóa học 12

Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng

A. nước brom và tàn đóm cháy dở.

B. nước brom và dung dịch Ba(OH)2.

C. nước vôi trong và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.1

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.1 trang 96 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON