YOMEDIA
UREKA

Bài tập 41.7 trang 97 SBT Hóa học 12

Bài tập 41.7 trang 97 SBT Hóa học 12

Trong quá trình sản xuất NH3 thu được hỗn hợp gồm ba khí: H2, Nvà NH3. Trình bày phương pháp hoá học để chứng tỏ sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.7

Dùng giấy quỳ tím ẩm: nhận biết sự có mặt của NH3.

Dẫn khí qua dung dịch HCl dư để hấp thụ hoàn toàn NH3 

Dẫn khí còn lại qua ống đựng CuO nung nóng: CuO bị khử và có H2O ngưng tụ chứng tỏ có H2.

Khí nitơ không cháy, không duy trì sự cháy.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.7 trang 97 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON