ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41.6 trang 96 SBT Hóa học 12

Bài tập 41.6 trang 96 SBT Hóa học 12

Khí X điều chế từ H2 và Cl2; khí Y điều chế bằng cách nung nóng KMnO4; khí Z sinh ra do phản ứng của Na2SO3 với axit HCl; khí A sinh ra khi nung đá vôi; khí B thu được khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.6

 
 

X là khí HCl; Y là O2; Z là SO2; A là CO2; B là H2.

Dùng tàn đóm cháy dở: nhận được O2.

Dùng nước brom: nhận được SO2 ; Dùng nước vôi trong dư nhận được CO2; Dùng giấy quỳ tím ẩm: nhận được HCl; còn lại là H2.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.6 trang 96 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1