YOMEDIA
UREKA

Bài tập 41.3 trang 96 SBT Hóa học 12

Bài tập 41.3 trang 96 SBT Hóa học 12

Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được clo một cách tương đối an toàn ?

A. Dung dịch NaOH loãng

B. Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3

C. Dùng khí H2S

D. Dùng khí CO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.3 trang 96 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON