ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41.4 trang 96 SBT Hóa học 12

Bài tập 41.4 trang 96 SBT Hóa học 12

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí: O2, O3, NH3, HCl và H2S đựng trong các bình riêng biệt.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.4

 
 

Dùng giấy quỳ tím ẩm: HCl và H2S làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ; NH3 làm đổi màu quỳ tím thành xanh; O3 làm mất màu quỳ tím.

Dùng giấy tẩm dung dịch Pb(NO3)2: H2S làm giấy có màu đen.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.4 trang 96 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1