YOMEDIA
NONE

Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,568.                           

B. 1,560.                           

C. 4,128.                           

D. 5,064.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • nOH- = nNaOH = 0,26 mol; nFe3+ = 0,024 mol; nAl3+ = 0,032 mol; nH+ = 0,08 mol.

  PTHH: (1) H+  +  OH- → H2O

                   0,08 → 0,08

               (2) Fe3+ + 3OH-Fe(OH)3

                  0,024 → 0,072 → 0,024

               (3) Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

                  0,032 → 0,096 → 0,032

                    OH- dư: 0,26 – (0,08 + 0,072 + 0,096) = 0,012 mol.

              (4) Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

                    0,032  >   0,012

               Dư: 0,02 mol ⇒ mkết tủa = 0,024.107 + 0,02.78 = 4,128 gam.

    bởi Nguyễn Ngọc Sơn 10/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON