ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính V biết V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2.

1) Hòa tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Gía trị của m bao nhiêu?
2) Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu  được 1,12 lít khí H2 (đktc) vào dung dịch Y, trong đó 20,50 gam Ba(OH). Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO(đktc) vào Y. Thu được M gam kết tủa. Tính giá trị của m?
3) Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2. Kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là bao nhiêu?

Nhờ các bạn giải hộ mình ạ :) viết câu trả lời đầy đủ và rõ ràng ạ. Mình xin cảm ơn :)))

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Câu 1: 

  Hai ẩn hai dữ kiện là 31,3 gam hỗn hợp và 5,6 lít khí ta lập được hệ phương trình. Giải ra tính được số mol K, Ba tham gia phản ứng với nước. Từ đó suy được số mol của KOH và Ba(OH)2 tạo thành.

  Có số mol khí CO2 và có số mol dung dịch kiềm ta tính được kết tủa thu được

  Cụ thể giải như sau:

  Gọi x và y lần lượt là số mol của K và Ba

  Phương trình phản ứng:

  2K + 2H2O  → 2KOH + H2

  x→                            0,5x

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

  y →                                y

  Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \begin{array}{l} 39{\rm{x}} + 137y = 31,3\\ 0,5{\rm{x}} + y = \frac{{5,6}}{{22,4}} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,1\\ y = 0,2 \end{array} \right.\)

  (Làm biếng thì có thể bảo toàn electron cũng dc ak bạn)

  Tổng số mol OH- là 0,1 + 0,2 . 2 = 0,5 mol

  Vì số mol của OH- > số mol CO2 >1/2 số mol OHnên 

  nCO3​​​​2- = nOH- - nCO2 = 0,5 - 0,4 = 0,1 mol

  (cái này là công thức giải nhanh, có chia sẵn trường hợp rồi. Nếu bạn muốn giải theo cách cơ bản thì lập tỉ lệ, xét muối tạo thành là muối axit, muối trung hòa hay cả hai rồi tự viết pthh, cân bằng rồi thế số mol vào cũng tính được giá trị kết tủa.)

  Vậy khối lượng kết tủa là: 0,1 . 197 = 19,7 gam.

    bởi Nguyễn Hoài Thương 27/08/2017
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Câu 2:

  Ta sử dụng phương pháp quy đổi:

  Qui đổi hỗn hợp Na, Ba, Na2O và BaO thành hỗn hợp gồm Na, Ba và O.

  Gọi số mol lần lượt của Na, Ba và O là: a, b và c

  Vì tổng hỗn hợp là 21,9 gam ta có:  23a + 137b + 16c = 21,9   (1)

  Bạn bảo toàn khối lượng: a + 2b + 2c = (1,12/22,4).2 = 0,1    (2)

  Bảo toàn nguyên tố Ba có b = (20,50/171)=0,12           (3)

  Từ (1), (2) và (3) ta giải hệ phương trình 3 ẩn tìm được

  \(\left\{ \begin{array}{l} 23{\rm{a}} + 137b + 16c = 21,9\\ a + 2b - 2c = 0,1\\ 0{\rm{a}} + b + 0c = 0,12 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 0,14\\ b = 0,12\\ c = 0,14 \end{array} \right.\)

  Bảo toàn nguyên tố Na và Ba ta sẽ có được số mol của NaOH  (0,14 mol) và Ba(OH)2 (0,12 mol)

  Tính tổng số mol OH- là: 0,14 + 0,12.2 = 0,38 (mol)

  Số mol CO2 là: 0,3 (mol)

  Vì \(\frac{1}{2}{n_{O{H^ - }}} \le {n_{C{O_2}}} \le {n_{O{H^ - }}}\) nên số mol kết tủa = nOH-  - nCO2  = 0,38 - 0,3 = 0,08 (mol)

  Khối lượng kết tủa là: 0,08 . 197 = 15,76 (gam)

    bởi Bo bo 27/08/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 3 

  Thể tích CO2 cực đại khi nó vừa tạo kết tủa muối trung hòa, vừa phản ứng tiếp tạo muối axit.

  Như vậy \(\frac{1}{2}{n_{O{H^ - }}} \le {n_{C{O_2}}} \le {n_{O{H^ - }}}\)

  CO2 + OH- → HCO3- 

  HCO3- + OH- → CO32- + H2

  Bài tự suy ra đáp án nhé

    bởi Dell dell 27/08/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1