ON
YOMEDIA

Trần Trang's Profile

Trần Trang

Trần Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Trần Trang đã đặt câu hỏi: Thị trường và quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông Cách đây 3 năm

  1) Nếu em là người tiêu dùng thông minh, em sẽ vận dụng chức năng của thị trường như thế nào?

  • 2) Nêu biện phap tránh phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
 • Trần Trang đã đặt câu hỏi: bài tập về phần đồ thị Cách đây 3 năm

  1) Hòa tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Gía trị của m bao nhiêu?
  2) Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu  được 1,12 lít khí H2 (đktc) vào dung dịch Y, trong đó 20,50 gam Ba(OH). Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO(đktc) vào Y. Thu được M gam kết tủa. Tính giá trị của m?
  3) Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2. Kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là bao nhiêu?

  Nhờ các bạn giải hộ mình ạ :) viết câu trả lời đầy đủ và rõ ràng ạ. Mình xin cảm ơn :)))

 • Trần Trang đã đặt câu hỏi: bài tập về phần đồ thị Cách đây 3 năm

  1) Hòa tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Gía trị của m bao nhiêu?
  2) Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu  được 1,12 lít khí H2 (đktc) vào dung dịch Y, trong đó 20,50 gam Ba(OH). Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO(đktc) vào Y. Thu được M gam kết tủa. Tính giá trị của m?
  3) Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2. Kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là bao nhiêu?

  Nhờ các bạn giải hộ mình ạ :) viết câu trả lời đầy đủ và rõ ràng ạ. Mình xin cảm ơn :)))

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Trần Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Trần Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm

 

1=>1