RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 98 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 98 sách GK Hóa lớp 12

Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Ta tiến hành điều chế các kim loại tương ứng bằng cách sử dụng các chất có tính khử mạnh như Al, CO, H2 sau:

\(Cu{(OH)_2} + {H_2} \overset{t^{0}}{\rightarrow} Cu +2{H_2}O\)

\(MgO + CO \overset{t^{0}}{\rightarrow} Mg + C{O_2}\)

\(F{e_2}{O_3} + 2Al \overset{t^{0}}{\rightarrow}2Fe + A{l_2}{O_3}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 98 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)