YOMEDIA

Bài tập 2 trang 98 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 98 sách GK Hóa lớp 12

Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Ta tiến hành điều chế các kim loại tương ứng bằng cách sử dụng các chất có tính khử mạnh như Al, CO, H2 sau:

\(Cu{(OH)_2} + {H_2} \overset{t^{0}}{\rightarrow} Cu +2{H_2}O\)

\(MgO + CO \overset{t^{0}}{\rightarrow} Mg + C{O_2}\)

\(F{e_2}{O_3} + 2Al \overset{t^{0}}{\rightarrow}2Fe + A{l_2}{O_3}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 98 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Lộc
  Câu 312

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  1/ Cho kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí mùi hắc(sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X có khối lượng bằng khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu. M là:

  A.Cu

  B. Fe

  C. Zn

  D. Ni

  2/ Điện phân dd MSO4 (điện cực trơ, I=6A, t=28,95 phút), khối lượng catot tăng 3,456g. M là:

  A. Cu

  B. Zn

  C. Ni

  D. Sn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA