YOMEDIA

Bài tập 1 trang 98 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 98 sách GK Hóa lớp 12

Trình bày cách để:

– Điều chế Ca từ CaCO3

– Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hoá học của các phản ứng?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Để điều chế Ca từ CaCO3 ta tiến hành như sau:

Bước 1: Cho vào dung dịch HCl

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bước 2: Điều chế Cu từ CuSO4

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 98 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>