YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có hỗn hợp các bột kim loại Ag, Cu. Bằng những phương pháp hóa học nào ta có thể thu được Ag từ hỗn hợp? Giải thích và viết phương trình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Ngâm hỗn hợp bột Ag-Cu vào dung dịch AgNO3 dư, lọc lấy chất rắn là Ag

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON