YOMEDIA

Bài tập 2 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ được thực hiện bằng phương pháp điện phân?

A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

B. CuSO4 + H2O → Cu + O2 + H2SO4

C. CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

D. Cu + AgNO3 → Ag + Cu(NO3)2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phản ứng hóa học chỉ được thực hiện bằng phương pháp điện phân: CuSO4 + H2O → Cu + O2 + H2SO4

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Nguyễn Hạ Anh

    Dung dịch X chứa HCl, CuSO4, Fe2(SO4)3. Lấy 400ml dung dịch X đem điện phân bằng điện cực trơ, cường độ dòng điện 7,72A, đến khi ở katot thu được 5,12g Cu thì dừng lại. Khi đó ở anot có 2,24 lit một chất khí bay ra (đktc). Dung dịch sau điện phân tác dụng vừa đủ với 1,25 lit dung dịch Ba(OH)2 0,2M và đun nóng dung dịch trong không khí cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 56,76g kết tủa.

    1. Tính thời gian điện phân.
    2. Tính CM của các chất trong dung dịch ban đầu
    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>