ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ được thực hiện bằng phương pháp điện phân?

A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

B. CuSO4 + H2O → Cu + O2 + H2SO4

C. CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

D. Cu + AgNO3 → Ag + Cu(NO3)2

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Phản ứng hóa học chỉ được thực hiện bằng phương pháp điện phân: CuSO4 + H2O → Cu + O2 + H2SO4

⇒ Đáp án B

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1