YOMEDIA

Bài tập 4 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điều chế Cu bằng cách điện phân dung dịch Cu(NO3)2

a. Trình bày sơ đồ điện phân.

b. Viết phương trình điện phân.

c. Cho biết vai trò của nước trong quá trình điện phân.

d. Có nhận xét gì về nồng độ ion trong dung dịch trước và sau khi điện phân?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

Sơ đồ 

Catot → Cu(NO3)2 dung dịch → Anot (+)

Cu2+, H2O                               NO3-, H2O

Cu2+ + 2e → Cu                      2H2O → O2 + 4H+ + 4e

Câu b:

Phương trình điện phân:

2Cu(NO3)2 + 2H2O (đpdd) → 2Cu + 4HNO3 + O2

Câu c: H2O là chất nhường e ⇒ Chất khử

Câu d:

Nồng độ của Cu2+ giảm

Nồng độ của NO3- không thay đổi

Nồng độ của H+ tăng

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
  • Tay Thu

    Câu 1: Hòa tan 20g K2SO4 vào 150ml H2O đem điện phân cực trơ khi nồng độ dd là 14,925% thì dừng. V khí thoát ra ở anot trong điềi kiện 20C 1atm là bao nhiu?

    Câu2: Đpdd chứa NaCl và Cu(NO3)2 đến khi hết màu xanh thì thu đc 6,72 lit hỗn hợp khí A có tỉ khối so với H2 là 29. tính m của Cu(NO3)2

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>