YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điều chế Cu bằng cách điện phân dung dịch Cu(NO3)2

a. Trình bày sơ đồ điện phân.

b. Viết phương trình điện phân.

c. Cho biết vai trò của nước trong quá trình điện phân.

d. Có nhận xét gì về nồng độ ion trong dung dịch trước và sau khi điện phân?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

Sơ đồ 

Catot → Cu(NO3)2 dung dịch → Anot (+)

Cu2+, H2O                               NO3-, H2O

Cu2+ + 2e → Cu                      2H2O → O2 + 4H+ + 4e

Câu b:

Phương trình điện phân:

2Cu(NO3)2 + 2H2O (đpdd) → 2Cu + 4HNO3 + O2

Câu c: H2O là chất nhường e ⇒ Chất khử

Câu d:

Nồng độ của Cu2+ giảm

Nồng độ của NO3- không thay đổi

Nồng độ của H+ tăng

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF