RANDOM

Bài tập 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.24

Trong quá trình điện phân cation nào có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ thu e trước, anion nào có tính khử mạnh hơn sẽ nhường e trước. Trong dung dịch đã cho thứ tự như sau :

- Ở catot: Cu2+ > H+(H2O) > Na+

- Ở anot: Cl- > OH-(H2O) > SO42-

Ghép các ion thành phân tử để viết pt điện phân. Các ion Cl- và Cu2+ điện phân trước

CuCl2 (đpdd) → Cu + Cl2 (1)

2CuSO4 + 2H2O (đpdd) → 2Cu + O2 + 2H2SO4 (2)

Thời gian cần thiết để điện phân ở (1):

Thời gian còn lại để điện phân (2) là: 9650- 5790= 3860 (s)

\(m = \frac{{A.I.t}}{{n.F}} \to t = \frac{{m.n.F}}{{A.I}} = \frac{{71.0,06.2.96500}}{{2.71}} = 5790(s)\)

Tính khối lượng O2 thu được khi điện phân trong 3860 s:

\(\begin{array}{l}
m = \frac{{A.I.t}}{{n.F}} = \frac{{32.2.3860}}{{4.96500}} = 0,64g\\
{n_{{O_2}}} = \frac{{0,64}}{{32}} = 0,02mol
\end{array}\)

Tổng số mol khí thu được ở anot là: 0,06+0,02=0,08 mol

Thể tích khí thu được ở anot là: 0,08.22,4=1,792 (l)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA