YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 98 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 98 sách GK Hóa lớp 12

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

A. 28 gam.

B. 26 gam.

C. 24 gam.

D. 22 gam.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

PTHH tổng quát: RxOy + yCO → xR + yCO2

Từ phương trình trên

⇒ nCO2 = nCO = \(\frac{5,6}{22,4}\) = 0,25 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mhỗn hợp oxit + mCO → mchất rắn + mCO2

⇒ mchất rắn = 30 + 0,25.44 – 0,25.28 = 26 (gam).

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 98 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1