YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Dãy các ion kim loại nào sau đây bị Zn khử thành kim loại?

A. Cu2+, Mg2+, Pb2+

B. Cu2+, Ag+, Na+

C. Sn2+, Pb2+, Cu2+

D. Pb2+, Ag+, Al3+

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

 Dãy các ion kim loại bị Zn khử thành kim loại: Sn2+, Pb2+, Cu2+

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON