YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 98 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 98 sách GK Hóa lớp 12

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hoá học của sự ⇒điện phân.

b) Xác định tên kim loại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Catot: M2+ + 2e → M

Anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e

PTHH của phản ứng điện phân:

2MSO4 + 2H2O  → 2M +O2 + 2H2SO4

Câu b:

 \(\ m = \frac{Alt}{n.F} \Rightarrow A = \frac{2.96500.1,92}{3.1930} = 64\)

⇒ Kim loại Cu

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 98 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON