YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điện phân một dung dịch AgNO3 trong thời gian 15 phút với cường độ dòng điện là 5 ampe. Để làm kết tủa hết ion Ag⁺ còn lại trong dung dịch sau điện phân, cần dùng 25 ml dd NaCl 0,4M.

a. Viết phương trình điện phân và phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b. Tính khối lượng Ag thu được ở catot.

c. Tính khối lượng AgNO₃ có trong dung dịch ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a:

Sơ đồ điện phân và các phương tình hóa học đã xảy ra:

Sơ đồ:

Catot (-) → Cu(NO3)2 dung dịch → Anot (+)

Ag+, H2O                                     NO3-, H2O

Ag+ + e → Ag                             2H2O → O2 + 4H+ + 4e

4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Câu b:

\(m_{Ag} = \frac{108.5.15.60}{96500} = 5,04 \ gam\)

Câu c:

\(\begin{array}{l}
{n_{NaCl}} = 0,025.0,4 = 0,01\;mol\\
{n_{Ag}} = \frac{{5,04}}{{108}}\;mol\\
Theo\;(1)\;{n_{AgN{O_3}}} = {n_{Ag}} \approx 0,0466\\
Theo\;(2)\;{n_{AgN{O_3}}} = {n_{NaCl}} = 0,01
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow {n_{AgN{O_3}bd}} \approx 0,0566\\
 \Rightarrow {m_{AgN{O_3}bd}}:0,0566.170 \approx 9,62\;gam
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF