YOMEDIA

Bài tập 8 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điện phân một dung dịch AgNO3 trong thời gian 15 phút với cường độ dòng điện là 5 ampe. Để làm kết tủa hết ion Ag⁺ còn lại trong dung dịch sau điện phân, cần dùng 25 ml dd NaCl 0,4M.

a. Viết phương trình điện phân và phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b. Tính khối lượng Ag thu được ở catot.

c. Tính khối lượng AgNO₃ có trong dung dịch ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a:

Sơ đồ điện phân và các phương tình hóa học đã xảy ra:

Sơ đồ:

Catot (-) → Cu(NO3)2 dung dịch → Anot (+)

Ag+, H2O                                     NO3-, H2O

Ag+ + e → Ag                             2H2O → O2 + 4H+ + 4e

4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Câu b:

\(m_{Ag} = \frac{108.5.15.60}{96500} = 5,04 \ gam\)

Câu c:

\(\begin{array}{l}
{n_{NaCl}} = 0,025.0,4 = 0,01\;mol\\
{n_{Ag}} = \frac{{5,04}}{{108}}\;mol\\
Theo\;(1)\;{n_{AgN{O_3}}} = {n_{Ag}} \approx 0,0466\\
Theo\;(2)\;{n_{AgN{O_3}}} = {n_{NaCl}} = 0,01
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow {n_{AgN{O_3}bd}} \approx 0,0566\\
 \Rightarrow {m_{AgN{O_3}bd}}:0,0566.170 \approx 9,62\;gam
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Thị Trang

    Cho khí CO dư đi qua 24 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 và MgO nung nóng, thu được m gam chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Dẫn từ từ toàn bộ khí Z vào 0,2 lít dung dịch gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M, thu được 29,55 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>