YOMEDIA

Bài tập 7 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điện phân hoàn toàn 3,33 gam muối clorua của một kim loại nhóm IIA, người ta thu được 6,72 lit khí clo (đktc). Hãy xác định tên của muối clorua kim loại.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(\begin{array}{l}
MC{l_2}(dpnc) \to M + C{l_2}\\
{n_{MC{l_2}}} = {n_{C{l_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\;(mol)\\
{M_{MC{l_2}}} = \frac{{33,3}}{{0,3}} = 111\\
 \Rightarrow M + 71 = 111 \Rightarrow M = 40\;(Ca)
\end{array}\)

Muối đã dùng là CaCl2: canxi clorua

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hồng Thủy
  cho khí h2 ở nhiệt độ cao qua hỗn hợp MgO , Al2O3 , Fe3O4 , CuO. Thành phần chất rắn thu được là
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Binh Sdva
  4M(NO3 )n  2 nH2 −đpdd→ 4M 4nHNO3  nO2
  Theo dõi (1) 0 Trả lời

 

YOMEDIA