Bài tập 7 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điện phân hoàn toàn 3,33 gam muối clorua của một kim loại nhóm IIA, người ta thu được 6,72 lit khí clo (đktc). Hãy xác định tên của muối clorua kim loại.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(\\ MCl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ dpnc \ } M + Cl_{2} \\ n_{MCl_{2}} = n_{Cl_{2}} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \ (mol) \\ M_{MCl_{2}} = \frac{33,3}{0,3} = 111 \Rightarrow M + 71 = 111 \Rightarrow M = 40 \ (Ca)\)

Muối đã dùng là CaCl2: canxi clorua

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Thị Trang

    Cho khí CO dư đi qua 24 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 và MgO nung nóng, thu được m gam chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Dẫn từ từ toàn bộ khí Z vào 0,2 lít dung dịch gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M, thu được 29,55 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời