YOMEDIA
UREKA

Điện phân 400 ml dung dịch NaCl 1M với điện cực trơ màng ngăn xốp đến khi ở cả hai điện cực tổng khí thu được là 6,72 lít (dktc) thì ngừng. Thêm 100 ml dung dịch \(AlCl_3\) 0,85M vào dung dịch sau điện phân thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nNaCl = 0,4 mol

  Catot: 2H2O → 2OH- + H2 - 2e

  Anot: 2Cl- → Cl2 + 2e

  \(\Rightarrow n_e = 2n_{Cl_2} = 2n_{H_2}\) và \(n_{H_2} + n_{Cl_2} = 0,3\ mol\)

  \(\Rightarrow n_{H_2} = n_{Cl_2} = 0,15\ mol\)

  ⇒ nOH =0,3 mol

  Lại có \(n_{AlCl_3} = 0,085\ mol \Rightarrow 3n_{NaOH } < n_{OH} < 4n_{NaOH}\)

  ⇒ kết tủa tan 1 phần: \(n_{Al(OH)_3} = 4n_{Al^{3+}} - n_{OH} = 0,04\ mol\)

  \(\Rightarrow m_{Al(OH)_3} = 3,12\ g\)

    bởi Bo Bo 22/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON