YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 140 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điện phân 200ml một dung dịch có chứa hai muối là Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện là 0,804 A, đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì thời gian điện phân là 2 giờ. Hãy xác định tên của muối clorua kim loại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Phương pháp đại số thông thường

2 giờ = 7200 s

Gọi thời gian điện phân muối bạc là t1

Gọi thời gian điện phân muối đồng là t2

 t1 + t2 = 7200 (1)

Theo định luật Faraday: 

\(\begin{array}{l}
{m_{Ag}} = \frac{{108.0,804.{t_1}}}{{96500}} = {9.10^{ - 4}}{t_1}\\
{m_{Cu}} = \frac{{64.0,804.{t_2}}}{{2.96500}} = 2,{666.10^{ - 4}}{t_2}
\end{array}\)

mà mAg + mCu = 3,44 (g) ⇒ (9t1 + 2,666t2).10-4 = 3,44 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ t1 = 2400 (s) ⇒ mAg = 2,16 gam ⇒ nAg = 0,02

                       t2 = 4800 (s) ⇒ mCu = 1,28 gam ⇒ nCu = 0,02

\(\begin{array}{l}
{C_{MCu{{(N{O_3})}_2}}} = \frac{{0,02}}{{0,2}} = 0,1\;M\\
{C_{MAgN{O_3}}} = \frac{{0,02}}{{0,2}} = 0,1\;M
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF